När Laursen och Pedersen grundade LP Kolding 1964 var målet att man ville erbjuda kunderna bättre rostfria tankar, enheter och processanläggningar, och så är det än idag. LP Kolding bygger nämligen på ett antal grundläggande värderingar:

1

Vi hängivna våra kunder

Grunden för vår verksamhet är specialbyggda lösningar som passar just dina och övriga kunders behov. Det innebär att dina utmaningar är lika mycket våra utmaningar och vi kommer att göra allt vi kan för för att hjälpa dig att hitta lösningarna. All vår erfarenhet och kunskap står till ditt förfogande för att du ska få bästa möjliga lösning, oavsett vad det är vi ska tillverka åt dig. Genom detta kan vi säkerställa att du får en optimal produkt och det är genom detta som vi kan bygga upp de långvariga kundrelationer vi uppskattar.

2

En bra dialog lägger grunden för en bra produkt

En bra dialog om dina utmaningar och behov är avgörande för att vi ska kunna framställa rätt lösning åt dig. Därför kommer du att erfara att vi tar oss tid att ställa frågor och diskutera alternativen med dig. Din beskrivning av dina utmaningar och behov utgör grunden för vårt lösningsförslag. Detta är vägen till framgång!

3

Våra kunder har inte alltid rätt

Vi på LP Kolding har tur som har så många spännande och duktiga kunder, däremot är det inte så många av våra kunder som är specialister när det gäller konstruktioner av rostfritt stål. Därför ser vi det som vår plikt att dela med oss av vår kunskap till dig och påpeka om det finns svagheter eller nackdelar med den lösning du föreslår.
Vår kritiska blick och vår ärliga återkoppling är din garanti för en välfungerande slutprodukt.

4

Vår knowhow är din garanti

LP Kolding består av 24 specialtränade, välutbildade och erfarna medarbetare som har erfarenhet av hela processen - från idé till färdig lösning, levererad och klar. Därför ger vi dig goda råd under hela processen från projektering till teknisk hantering av material under konstruktion och montering.

5

Vi funderar ut en lösning som sträcker sig ända fram till driftsättning

Processanläggningar, enheter och tankar från LP Kolding installeras och används över hela världen. Därför tänker vi inte enbart på hur vi ska lösa den uppgift du ger oss - vi tänker också på hur den ska monteras och hur driftsättning och drift ska fungera. Vi tänker i långsiktiga lösningar, kvalitetssäkrar och kontrollerar dem för att de ska vara funktionsdugliga oberoende av oss som producent.

Redo för samarbete?

Vi tycker alltid att det är kul med nya kunder och samarbetspartners. Om du står inför en utmaning skulle det vara oss ett nöje att hjälpa dig att lösa den. Om du vill veta lite mer om oss är du välkommen att besöka våra anläggningar och vår produktion, träffa våra medarbetare och prata lite med våra projektledare innan vi inleder vårt samarbete.