Da Laursen og Pedersen grunnla LP Kolding i 1964 var det med ønsket om å gi kundene bedre rustfrie tanker, enheter og prosessanlegg, og sånn er det fortsatt den dag i dag. LP Kolding bygger nemlig på noen grunnleggende verdier:

1

Vi er kundeorienterte

Vårt forretningsgrunnlag er spesialbygde løsninger tilpasset til nettopp ditt behov. Derfor vil dine utfordringer også være våre utfordringer, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å løse dem. All vår erfaring og kunnskap står til din rådighet, slik at du får den beste løsningen, uansett hva vi skal produsere for deg. Det er slik vi sikrer at du får det optimale produktet, og det er slik vi bygger opp de lange kunderelasjonene vi setter så stor pris på.

2

En god dialog er fundamentet for et godt produkt

En god dialog om dine utfordringer og behov er avgjørende for at vi skal kunne producere den riktige løsningen for deg. Derfor vil du oppleve at vi tar oss tid til å stille spørsmål og snakke med deg om mulighetene. Din beskrivelse av utfordringer og behov danner grunnlaget for vårt forslag til løsning. Det er veien til det beste resultatet!

3

Våre kunder har ikke alltid rett

I LP Kolding er vi så heldige at vi har mange spennende og dyktige kunder, men der er ikke veldig mange av våre kunder som er spesialister innen konstruksjoner av rustfritt stål. Derfor ser vi det som vår plikt å dele vår kunnskap med deg og påpeke hvis det er svakheter eller ulemper ved den løsningen du foreslår.
Vårt kritiske blikk og ærlige tilbakemelding er din garanti for et velfungerende sluttprodukt.

4

Vår knowhow er din sikkerhet

LP Kolding består av 24 spesialtrente, velutdannede og erfarne medarbeidere, som har erfaring med hele prosessen fra en idé oppstår til en ferdig løsning er levert. Derfor gir vi gjerne råd i hele prosessen fra prosjektering til teknisk håndtering av materialer under konstruksjon og motering.

5

Vi tenker løsningen helt frem til driften

Prosessanlegg, enheter og tanker fra LP Kolding settes opp og brukes over hele verden. Derfor tenker vi ikke bare på hvordan vi kan løse den oppgaven du gir oss – vi tenker også på hvordan den skal monteres og driftes etterpå. Vi tenker våre løsninger langsiktig, kvalitetssikrer og gjennomsjekker dem, slik at de er fullt ut funksjonsklare og uavhengige av oss som produsent.

Klar til å samarbeide?

Vi er alltid glade for nye kunder og samarbeidspartnere. Har du en utfordring, vil vi være glade for å hjelpe deg med å løse den. Vil du vide mer om oss, er du velkommen til å komme og se våre fasiliteter og vår produksjon, møte våre medarbeidere og slå av en prat med våre prosjektledere, før vi innleder samarbeidet.