7 trinn til et godt samarbeid

Gjennom mer enn 50 år har vi samlet erfaringer og ekspertise fra den produksjonen og prosessen som ligger bak en god løsning. De erfaringene bruker vi hver eneste dag, når vi gir råd og veiledning til kunder i forbindelse med produksjonen av rustfrie tanker, enheter og prosessutstyr.

TRINN 1
OPPGAVEN DEFINERES

Oppgaveformulering – Løsningsforslag – Evt. endringer

Det hele starter med ditt behov for produksjon av rustfritt utstyr. Noen ganger får vi den første henvendelse tidlig i prosessen, før kunden er klar til å spesifisere behov og krav, men hvor der er behov for rådgivning og innblikk i mulighetene.
Etterhvert som prosessen skrider frem, blir det mulig å lage en oppgaveformulering som vi kan utarbeide et løsningsforslag til. Det gir deg en konkret beskrivelse å ta stilling til og evt. komme med endringsforslag til.

Økonomi – Tidsplan – Levering

Når vi er enige om den grunnleggende oppgaveløsningen, utarbeider LP Kolding et konkret tilbud, slik at du får innsikt i både økonomi, forventet tidsplan samt hvor og hvordan leveringen kan foregå.

TRINN 2
TILBUD UTARBEIDES

TRINN 3
OPPGAVEN DETALJERES

Kritisk oppgaveformulering – Endelig løsningsforslag – Godkjennelse/endring

Etter din aksept av økonomi og leveringen begynner den endelige løsningen av din oppgave. Her sikrer vi at det ikke er opplysninger som mangler om oppgaveløsningen – eller at vi i det minste har oversikt over de tingene som kan endre seg underveis. Det kan være størrelsen og plasseringen av tilkoblinger som mangler endelig beskrivelse, eller det kan være plasseringen av følere og annet måleutstyr som avventer endelig avklaring.

Tegning – Konstruksjon – Plateutbretting – Innkjøp og bestilling av materialer

Det endelige løsningsforslaget danner grunnlaget for produksjonen. Den tekniske ordrebehandling starter med ingeniørarbeidet og utarbeidelse av tekniske tegninger, planlegging og bestilling av de nødvendige materialer. Her er det viktig at vi kjenner kravene til eksempelvis dokumentasjon og hygiene, slik at vi kan vi sikre at alle materialer er av riktig kvalitet og med riktig dokumentasjon når det gjelder sporbarhet.

TRINN 4
TEKNISK ORDREBEHANDLING

TRINN 5
PRODUKSJON

Produksjon i verksted – Overflatebehandling

Deretter starter den egentlige produksjonen i vår produksjonshall, hvor erfarne smeder og sveisere ivaretar det gode håndverket. Oppstår det spørsmål underveis, eller har du endringer til dine spesifikasjoner til produksjonen, håndteres det enkelt på tvers av kontoret og produksjonshallen, på samme måte som prosjektlederne har mulighet til å løpende kontrollere og dokumentere håndteringen og produksjonen.

Kontroll – Dokumentasjon

Før en ferdig rustfri produksjon forlater produksjonshallen på LP Kolding, gjennomgår den en siste kontroll. Er det snakk om rustfrie løsninger som skal oppfylle strenge hygienekrav, kan det eksempelvis omfatte en penetranttest av alle sveiser som sikrer at der ikke finnes hverken svakheter eller urenheter i skjøtene.
Etter kontrollen gjøres den siste dokumentasjonen ferdig og leveres sammen med produktet til deg, slik du har alle de opplysningene du trenger.

TRINN 6
KONTROLL

TRINN 7
OPPFØLGING

Oppfølging – Feedback

Selv om vi har 50 års erfaring og mange fornøyde kunder, vil vi fortsatt gjerne utvikle oss og bli enda dyktigere. Derfor vil vi veldig gjerne ha tilbakemeldinger fra kundene våre i etterkant, både på oppgaveløsningen og prosessen.
Har du ideer eller tilbakemeldinger, så ikke nøl med å kontakte oss. Bli heller ikke overrasket om vi kontakter deg.

Korte kommandolinjer gir fleksibilitet

Selv om denne prosessen kan virke enkel og lineær, så er det ikke uvanlig at det kommer endringer og justeringer til i løpet av produksjonsprosessen. Det kan eksempelvis skyldes at kravene til tilkoblinger, måleutstyr eller lignende endrer seg underveis.

Derfor har vi hos LP Kolding innrettet oss slik at din prosjektleder har kontor like ved siden av produksjonen. Det gir god internkommunikasjon som gjør det enkelt å komme med endringer og spørsmål underveis, og gir deg mulighet for en fleksibel produksjon.

Klar til å samarbeide?

Vi er alltid glade for nye kunder og samarbeidspartnere. Har du en utfordring, vil vi være glade for å hjelpe deg med å løse den. Ønsker du å vite litt mer om oss, er du velkommen til å komme og se våre fasiliteter og produksjon, møte våre medarbeidere og få en prat med våre prosjektledere, før vi innleder samarbeidet.