lp-kolding-1140x640-24

Rustfrie tanker til næringsmidler var det første produktet LP Kolding tilbød sine kunder, og den dag i dag er rustfrie tanker fortsatt et våre kjerneprodukter.

LP Kolding spesialproduserer rustfrie tanker til alle formål og med mange muligheter for tilpasninger underveis i prosessen. Sammen med deg avklarer vi hvordan tanken bør konstrueres og gjennomgår de spesielle behovene du måtte ha for tankens funksjon ved bruk. Er det behov for måleutstyr, røropplegg eller tilbehør?

Vi leverer for eksempel tanker til pulver, væsker og gasser, og kan konstruere dem slik at de er motstandsdyktige mot trykk- og temperaturpåvirkninger.

Vi kommer gjerne med råd om styrke, isolering og bekledning av tanken, slik at du får en tank som ikke bare oppfyller kravene dine, men også er konstruert slik at den er funksjonell og praktisk i bruk.

Basert på ditt behov og tankes formål, kan vi veilede deg i valget av kvalitet, utforming og design av tanken. Våre ingeniører og konstruktører har oversikt over prosessen og mulighetene, og kan guide deg gjennom hele prosessen som din faglige sparringspartner og rådgiver.

Rustfrie tanker til næringsmidler og farmasøytiske produkter

I forbindelsen med konstruksjon og produksjon av tanker til som for eksempel næringsmidler eller farmasøytiske produkter, er det en del spesielle krav og hensyn som tas hele veien gjennom fremstillingen. Ikke minst i forhold til tankens design som skal sikre at bruken og mulighetene for rengjøring av tanken kan leve opp til strenge hygieniske krav.

Under produksjonen stilles det krav til løpende kvalitetskontroll, sveisinger av høy kvalitet og en veldig fin overflatebehandling, slik at ingen urenheter kan skjule seg.

Før tanker til næringsmidler og farmasøytiske produkter forlater vår produksjon er de alltid testet for at sikre at de oppfyller gjeldende krav til overflatefinish, hygienisk design samt funksjon.

Dokumentasjon i henhold til den gjeldende lovgivning og EU-reglene bliver håndtert av LP Kolding gjennom hele produksjonen, og kan i den forbindelse også leveres med PED-godkjennelse samt CE-merking.

Kontakt os om rustfri tanke

LP Kolding har gjennom årene levert rustfrie tanker til både Grønland og Rwanda, til spillvann og sterile produksjoner, til oppbevaringer og prosesser – og vi kan også hjelpe deg med dine utfordringer.