lp-kolding-1140x640-36

Hos legemiddelfirmaet Leo Pharma produseres blant andet den blodfortyndende medisinen Heparin, som brukes ved operasjoner. Produksjonen av stoffet Heparin skjer gjennom en lang og kontrollert prosess i mange stadier.

I noen av disse stadiene brukes rustfrie ståltanker til blant annet oppbevaring av stoffet natriumhydroksid, som vanntanker og i doserings- og separeringsprosessen. I enkelte tanker er det dessuten behov for diverse rørinstallasjoner for å kunne hente ut prøver fra tankene underveis i produksjonen. Disse delprosessene skjer i spesialproduserte ståltanker fra LP Kolding.

Høye krav i legemiddelproduksjonen

Som produsent av tanker til de krevende prosessene i farmasøytisk industri, er det viktig at arbeidet utføres kompetent og med stor sveisesikkerhet og tilhørende kontroll. Dessuten er dokumentasjonen en veldig tidkrevende prosess. En prosess som LP Kolding løser for Kim Lundeborg hos LEO Pharma.

Samarbeidet mellom Kim Lundeborg hos LEO Pharma og LP Kolding er basert på 20 års møter i forskjellige bransjesammenhenger, hvor blant annet produksjon av prosessanlegg til Anhydro har vært et tidligere samarbeidsområde.

”LP Kolding har en ytterst profesjonell innfallsvinkel til samarbeidet og behandler sine kunder på en god og fair måte. Jeg ser det som en stor fordel i samarbeidet at man alltid kan snakke med dem om tingene.”

Kim Lundeborg, LEO Pharma

Se flere referanser:

Kontakt oss også gjerne og hør mer om hva vi kan gjøre for deg.