lp-kolding-1140x640-36

Vid läkemedelsföretaget Leo Pharma tillverkas bland annat det blodförtunnande läkemedlet Heparin som används vid operationer. Produktionen av ämnet Heparin sker via en lång och kontrollerad process genom många stadier.

I vissa av dessa stadier används rostfria ståltankar bland annat för förvaring av ämnet natriumhydroxid, som vattentankar och i olika steg under doserings- och separeringsprocesser. I vissa tankar krävs det dessutom  diverse rörinstallationer för att kunna ta ut prover från tankarna under produktionen. Dessa delprocesser sker i specialtillverkade ståltankar från LP Kolding.

Höga krav inom läkemedelsproduktionen

Som producent av tankar till de krävande processerna inom läkemedelsindustrin är det viktigt att arbetet genomför på ett kompetent sätt och med stor svetssäkerhet samt tillhörande kontroll. Dessutom är dokumentationen en mycket tidsödande process. En process som LP Kolding löser åt Kim Lundeborg hos LEO Pharma.

Samarbetet mellan Kim Lundeborg hos LEO Pharma och LP Kolding baseras på 20 års möten i olika branschsammanhang, varav bland annat produktion av processanläggningar till Anhydro har varit ett tidigare samarbetsområde.

LP Kolding har en ytterst professionell ingångsvinkel till samarbetet och behandlar sina kunder på en bra och rättvist sätt. I ett samarbete ser jag det som en stor fördel att man alltid kan prata igenom saker och ting med varandra.

Kim Lundeborg, LEO Pharma

Läs fler referenser:

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.