Svetsning i rostfritt stål är ett hantverk som kräver både erfarenhet och talang för att det ska utföras på rätt sätt. Som utgångspunkt är rostfritt stål ett mycket stabilt material, men när det värms upp till 1600 grader i samband med svetsning så är det, med hänsyn till både egen säkerhet och till kvaliteten på resultatet, viktigt att man vet hur man ska hantera svetsningen.

Dessutom är det viktigt att välja ett svetsmaterial som lämpar sig för det ämne som ska svetsas. Dels så finns det olika kvaliteter avseende rostfritt stål och dels så är efterföljande användningsområde avgörande vid val av svetsmaterial.

När ett rörsystem, en tank eller en processanläggning ska användas inom exempelvis livsmedelsindustrin, eller vid produktion av farmaceutiska produkter, är det viktigt att själva svetsfogen blir exakt, både för att tanken ska bli helt tät och för att poleringen och efterbehandlingen ska kunna resultera i en slät svetsning som kan hållas ren, samt för att det inte ska finnas dolda orenheter i svetsfogen.

Du kan inte vara säker på att du med blotta ögat kan se porer och bindningsfel i en svetsfog, därför röntgar vi svetsningarna för tryckbärande utrustning innan den färdiga produkten lämnar vår anläggning. Det ger våra kunder den garanti de behöver innan de monterar konstruktionen i sin produktion, säger Mogens Andersen som är sälj- och driftschef vid LP Kolding.

Det är bland andra han som ansvarar för att säkerställa att LP Kolding alltid levererar den kvalitet och den dokumentation som kunderna önskar.

Det är mänskligt att fela men det kan bli en mycket dyr historia om felet inte omgående upptäcks. Även om jag har fantastiskt duktiga kollegor och även om vi sällan upptäcker några fel, så är det en bra och betryggande rutin gentemot våra kunder, säger Mogens Andersen.

Röntgen är ett krav när det gäller konstruktioner som ska ha PED-godkännande, men röntgen kan även köpas som tillval vid andra kvaliteter om det finns orsaker till det.

Utöver röntgen genomgår tankar från LP Kolding även penetrantprov och tryckprov för att säkerställa att det inte finns några otätheter.