Rostfritt stål är som utgångspunkt ett mycket hygieniskt material som har många positiva kvaliteter. Det är exempelvis ett perfekt material att använda i samband med produktion av livsmedel och farmaceutiska produkter, där hygienkraven är mycket höga.

Orsaken till att rostfritt stål inte rostar på samma sätt som du säkert har sett på vanligt järn, beror i huvudsak på legeringen av järn, krom, nickel och molybden. När dessa ingredienser blandas i rätt förhållande uppstår det en yta som reagerar med syre genom att lägga tunn och genomskinlig film bestående av kromoxid på ytan och som skyddar den mot den oxidering som annars leder till rost.

Denna yta innebär även att rostfritt stål normalt inte avger ämnen till de material som den kommer i kontakt med, vilket naturligtvis är en enorm fördel när man arbetar med produkter som ställer höga krav avseende hygien.

Rostfria tankar kan dock tillverkas i olika kvaliteter och det är inte alla kvaliteter som lever upp till de stränga hygieniska kraven. Svavel, syra och havsvatten är några av de få ämnen som kan tränga igenom den tunna ytan på det rostfria stålet, så att stålet ändå rostar.

Därför ska du dels ställa krav på blandningen på det rostfria stålet och dels ska du ställa krav på produktionen och efterbehandlingen av din rostfria tank om den ska vara hygienisk.

Dokumentation är en nödvändighet

Om den rostfria tanken, enheten eller den processanläggning du ska använda ska leva upp till de stränga krav som ställs vid produktion av livsmedel, dricksvatten eller läkemedel, räcker det inte att slutprodukten verkar leva upp till de krav som finns. Du behöver även omfattande dokumentation från alla delar av produktionen – från blandningen och renheten av stålet till svetsningen och den slutliga ytbehandlingen.

Dokumentation är din garanti för spårbarhet och kvalitet både gentemot dina kunder och gentemot myndigheterna.

LP Kolding arbetar enligt PED-standarden som lever upptill de strängaste kraven från både danska myndigheter och enligt EUs riktlinjer på området.