Rustfritt stål er i utgangspunktet et veldig hygienisk materiale som har mange positive kvaliteter. Det er eksempelvis et opplagt materiale å bruke i forbindelse med produksjon av næringsmidler og farmasøytiske produkter, hvor kravene til hygiene er veldig strenge.

Grunnen til at rustfritt stål ikke ruster på samme måte som jern, skyldes hovedsakelig legeringen av jern, krom, nikkel og molybden. Når disse ingrediensene blandes i det rette forholdet, oppstår det en overflate som reagerer med oksygen ved å danne en veldig tynn og ugjennomtrengelig film bestående av kromoksyd på overflaten, og denne beskytter mod den oksidering som ellers fører til rust.

Denne overflaten gjør også at rustfritt stål typisk ikke avgir stoffer til materialer den kommer i kontakt med, og det igjen er en stor fordel når der jobbes med produkter som stiller høye krav til hygienen.

Men rustfrie tanker kan produseres i mange forskjellige kvaliteter, og ikke alle lever opp til de strengeste hygieniske kravene. Svovel, syre og sjøvann er av de få tingene som kan bryte den tynne overflaten på det rustfrie stålet, slik at det likevel ruster.

Derfor bør du både stille krav til selve blandingen av i det rustfrie stålet, og til produksjonen og etterbehandlingen av din rustfrie tank, dersom den skal være hygienisk.

Dokumentasjon er en nødvendighet

Hvis den rustfrie tanken, enheten eller det prosessanlegget du skal bruke, skal oppfylle de strenge kravene som stilles til produksjonen av næringsmidler, drikkevann eller farmasøytiske produkter, er det ikke nok at sluttproduktet ser ut som det oppfyller alle kravene. Du trenger også å få omfattende dokumentasjon for alle deler av produksjonen – fra blandingen og renheten av stålet til sveisingen og overflatebehandlingen i den avsluttende fasen.

Dokumentasjon er din garanti for sporbarhet og kvalitet både overfor dine kunder og myndighetene.

LP Kolding jobber etter PED-standarden, som oppfyller til de strengeste kravene fra både danske myndigheter og EUs retningslinjer på området.