lp-kolding-1140x640-38

I forbindelse med produksjon, foredling og håndtering av råvarer er det i mange produksjoner behov for rustfritt prosessutstyr.

LP Kolding har fornøyelsen av at samarbeide med flere spesialiserte kunder som stiller høye krav til vår produksjon av rustfritt prosessutstyr til sine produksjonslinjer, fordi det er en forutsetning for at de skal kunne tilby markedet sitt produkter av høy kvalitet.

I LP Kolding er vi vant til å imøtekomme de strenge kravene til prosessutstyr innen næringsmidler og farmasøytiske produkter. Vi kan håndtere hele prosessen med dokumentasjon av både materialer og arbeidsprosesser, og de korte kommunikasjonslinjene mellom ingeniører og produksjon gjør det enkelt å håndtere endringer underveis i prosessen.

Hva er kravene til ditt rustfrie prosessutstyr

I LP Kolding er det en glede å samarbeide med våre kunder om konstruksjonen og designet av det rustfrie prosessutstyret. Det er ikke uvanlig at samarbeidet i større grad tar utgangspunkt i en funksjonsbeskrivelse fremfor en produktbeskrivelse.

Kan du beskrive funksjonen for oss, og kan du fortelle oss om prosessutstyret skal kunne håndtere eksempelvis trykkutvikling, mulighet for å hente ut prøver underveis i produksjonen, forskjellige

temperaturpåvirkninger, krav til følere og målere underveis i prosessen, krav til hygiene samt beskrive de mulighetene for tilkoblinger og tilbehør du har behov for, så kan våre dyktige og erfarne ingeniører gi deg råd om konstruksjonen.

Kjenner du ikke alle kravene til ditt rustfrie prosessutstyr?

I forbindelse med produksjon av rustfritt prosessutstyr til større produksjonslinjer er vi vant til at alle beslutninger er truffet før arbeidet med konstruksjonen starter. Det kan være spesifikasjoner av forskjellige tilkoblinger som er ukjente eller plasseringen av måleutstyr som avhenger av hvordan andre deler av anlegget plasseres.

Hos LP Kolding er det bare én dør mellom ingeniørenes kontor og håndverkerne i produksjonshallen, og det gjør det veldig enkelt å følge produksjonen løpende og komme med justeringer underveis i prosessen.

Kontakt oss om rustfritt prosessutstyr

LP Kolding har oppgjennom årene levert rustfritt prosessutstyr til både næringsmiddelproduksjon og biogassanlegg, til fermentering og røykrensing og til mye annet – og vi vil også veldig gjerne hjelpe deg med dine utfordringer.