lp-kolding-1140x640-38

I forbindelse med produktion, forædling og håndtering af råvarer er der i mange produktioner behov for rustfri procesudstyr.

LP Kolding har fornøjelsen af at arbejde sammen med flere specialiserede kunder, som stiller høje krav til vores produktion af rustfri procesudstyr til deres produktionslinjer, da det er forudsætningen for, at de kan tilbyde markedet deres produkter i høj kvalitet.

Hos LP Kolding er vi vant til at imødekomme de strenge krav, der er til procesudstyr indenfor fødevarer og farmaceutiske produkter. Vi kan håndtere hele processen omkring dokumentation af såvel materialer som arbejdsprocesser og den korte kommunikationsvej mellem ingeniører og produktion gør det nemt at håndtere ændringer undervejs i processen.

Hvad er kravene til dit rustfri procesudstyr

Hos LP Kolding er det en glæde at samarbejde med vores kunder om konstruktionen og designet af rustfri procesudstyr. Det er ikke ualmindeligt at samarbejdet i højere grad tager udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse fremfor en produktbeskrivelse.

Kan du beskrive funktionen for os, og kan du fortælle os, om procesudstyret skal kunne håndtere eksempelvis trykudvikling, mulighed for udtagning af prøver undervejs i produktionen, forskellige temperaturpåvirkninger, krav til følere og målere undervejs i processen, krav til hygiejne samt beskrive de muligheder for tilslutninger og applikationer, du har behov for, så kan vores dygtige og erfarne ingeniører rådgive dig om konstruktionen.

Kender du ikke alle kravene til dit rustfri procesudstyr?

I forbindelse med produktion af rustfri procesudstyr til større produktionslinjer er vi vant til at alle beslutninger ikke er truffet inden arbejdet med konstruktionen begynder. Det kan være specifikationer af forskellige tilslutninger, der er ukendte eller placeringen af måleudstyr, som afhænger af hvordan andre dele af anlægget placeres.

Hos LP Kolding er der kun en dør mellem ingeniørernes kontor og håndværkerne i produktionshallen, hvilket gør det meget nemt at følge produktionen løbende og komme med justeringer undervejs i processen.

Kontakt os om rustfri procesudstyr

LP Kolding har gennem årene leveret rustfri procesudstyr til både fødevareproduktion og biogasanlæg, til fermentering og røgrensning og til meget andet – og vi vil også meget gerne hjælpe dig, med dine udfordringer.