7 trin til et godt samarbejde

Gennem mere end 50 år har vi samlet erfaringer og ekspertise med den produktion og proces, som ligger bag en god løsning. De erfaringer bruger vi hver eneste dag, når vi rådgiver og vejleder kunder i forbindelse med produktionen af rustfri tanke, units og procesudstyr.

STEP 1
OPGAVEN DEFINERES

Opgaveformulering – Løsningsforslag – Evt. ændringer

Det hele begynder med dit behov for produktion af rustfri udstyr. Nogle gange får vi den første henvendelse tidligt i processen, inden vores kunde er klar til at specificere behov og krav, men hvor der er brug for rådgivning og indblik i mulighederne.
Efterhånden som processen skrider frem, bliver det muligt at lave en egentlig opgaveformulering, som vi kan udarbejde et løsningsforslag til. Det giver dig en konkret beskrivelse at tage stilling til og evt. komme med ændringsforslag til.

Økonomi – Tidsplan – Levering

Når vi er enige om den fundamentale opgaveløsning udarbejder LP Kolding et konkret tilbud, så du får indsigt i både økonomi, forventet tidsplan samt hvor og hvordan leveringen kan foregå.

STEP 2
TILBUD UDARBEJDES

STEP 3
OPGAVEN DETALJERES

Kritisk opgaveformulering – Endeligt løsningsforslag – Godkendelse/ændring

Efter din accept af økonomi og leveringen begynder den egentlige løsning af din opgave. Her sikrer vi os, at der ikke mangler nogle informationer omkring opgaveløsningen – eller at vi i det mindste har overblik over de ting, som kan ændre sig undervejs. Det kan være størrelsen og placeringen af tilslutninger, som mangler endelig beskrivelse eller det kan være placeringen af følere og andet måleudstyr, som afventer endelig afklaring.

Tegning – Konstruktion – Pladeudfoldning – Indkøb og bestilling af materialer

Det endelige løsningsforslag danner grundlaget for produktionen. Den tekniske ordrebehandling begynder med ingeniørarbejdet og udarbejdelse af tekniske tegninger, planlægning og bestilling af de nødvendige materialer. Her er det vigtigt, at vi kender kravene til eksempelvis dokumentation og hygiejne, så vi sikrer, at alle materialer er af den rette kvalitet og med rette dokumentation i forhold til sporbarhed.

STEP 4
TEKNISK ORDREBEHANDLING

STEP 5
PRODUKTION

Fremstilling i værksted – Overfladebehandling

Herefter begynder den egentlige fremstilling i vores produktionshal, hvor erfarne smede og svejsere varetager det gode håndværk. Opstår der spørgsmål undervejs, eller har du ændringer til dine specifikationer til produktionen, klares det nemt på tværs af kontoret og produktionshallen, ligesom projektlederne har mulighed for at kontrollere og dokumentere håndteringen og produktionen løbende.

Kontrol – Dokumentation

Inden en færdig rustfri produktion forlader produktionshallen på LP Kolding gennemgår den en sidste kontrol. Er der tale om rustfri løsninger, som skal leve op til strenge hygiejnekrav, kan det eksempelvis omfatte penetranttest af alle svejsninger, som sikrer, at der ikke findes hverken svagheder eller urenheder i samlingerne.
Efter kontrollen gøres den sidste dokumentation færdig og leveres sammen med produktet til dig, så du har alle de informationer, du skal bruge.

STEP 6
KONTROL

STEP 7
OPFØLGNING

Opfølgning – Feedback

Selvom vi har 50 års erfaring og mange glade kunder, vil vi fortsat gerne udvikle os og blive endnu dygtigere. Derfor vil vi meget gerne have feedback fra vores kunder efterfølgende på både opgaveløsningen og processen.
Har du ideer eller feedback, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os, og ellers skal du ikke blive overrasket, hvis vi kontakter dig.

Korte kommandoveje giver fleksibilitet

Selvom processen her ser enkel lineær ud, så er det ikke usædvanligt, at der kommer ændringer og justeringer til i løbet af produktionsprocessen. Det kan eksempelvis skyldes, at kravene til tilslutninger, måleudstyr eller lignende ændrer sig undervejs.

Derfor har vi hos LP Kolding indrettet os sådan, at din projektstyrer har kontor lige ved siden af produktionen. Det giver en god intern kommunikation, som gør det nemt at komme med ændringer og spørgsmål undervejs, og giver dig mulighed for en fleksibel produktion.

Klar til samarbejde?

Vi er altid glade for nye kunder og samarbejdspartnere. Har du en udfordring, vil vi være glade for at hjælpe dig med at løse den. Vil du gerne vide lidt mere om os, er du velkommen til at komme og se vores faciliteter og produktion, møde vores medarbejdere og får en snak med vores projektledere, inden vi begynder samarbejdet.