7 steg mot ett gott samarbete

Under mer än 50 år har vi samlat erfarenhet och expertis avseende den produktion och de processer som ligger bakom en bra lösning. Dessa erfarenheter använder vi oss av dagligen när vi ger våra kunder råd och vägledning i samband med produktion av rostfria tankar, enheter och teknologisk utrustning.

STEG 1
ARBETET DEFINIERAS

Uppdragsformulering – Lösningsförslag – Ev. ändringar

Allt börjar vid ditt behov av produktion av rostfri utrustning. I vissa fall får vi den första förfrågan tidigt i processen, innan vår kund tydligt kan specificera behov och krav och där kunden behöver rådgivning och en inblick i de alternativ som finns.
Efter hand som processen går framåt blir det möjligt att utforma en faktisk uppdragsformulering, som vi kan kan utforma ett lösningsförslag på. Det ger dig en konkret beskrivning som du kan ta ställning till och ev. föreslå ändringar på.

Ekonomi – Tidsplan – Leverans

När vi kommit överens om grunderna för hur uppdraget ska lösas utformar LP Kolding en konkret offert så att du får inblick i både ekonomi, förväntad tidsplan samt var och när leveransen kommer att äga rum.

STEG 2
OFFERT UTFORMAS

STEG 3
UPPDRAGET DETALJERAS

Kritisk uppdragsformulering – Slutgiltigt lösningsförslag – Godkännande/ändring

När du har godkänt ekonomi och leverans börjar det egentliga arbetet med att lösa ditt uppdrag. Här säkerställer vi att det inte saknas information omkring uppdragets lösning - eller att vi åtminstone har överblick över de saker som kan ändras efter hand. Det kan handla om storlek på eller placering av anslutningar som saknar en slutgiltig beskrivning eller så kan det vara placeringen på givare eller annan mätutrustning som inväntar slutgiltig bekräftelse.

Ritning – Konstruktion – Plåtutbredning – Inköp och beställning av material

Det slutgiltiga lösningsförslaget utgör grunden för produktionen. Den tekniska orderbearbetningen börjar med ingenjörsmässigt arbete och utformning av tekniska ritningar, planering och beställning av de material som krävs. Här är det viktigt att vi är medvetna om kraven gällande exempelvis dokumentation och hygien, så att vi kan försäkra oss om att alla material är av rätt kvalitet och har rätt dokumentation med hänsyn till spårbarhet.

STEG 4
TEKNISK ORDERBEARBETNING

STEG 5
PRODUKTION

Tillverkning i verkstad – Ytbehandling

Sedan påbörjas den faktiska tillverkningen i vår produktionsanläggning, där erfarna smeder och svetsare utför sitt gedigna hantverk. Skulle det uppstå frågor efter hand eller om du vill ändra/korrigera dina specifikationer gällande produktionen kan detta enkelt åtgärdas tack vare den nära kontakten mellan kontor och produktion. Detta innebär även att projektledarna har möjlighet att kontrollera och dokumentera hanteringen och produktionen löpande.

Kontroll – Dokumentation

Innan en färdig rostfri produktion lämnar produktionshallen på LP Kolding genomgår den en sista kontroll. Om det handlar om rostfria lösningar som ska uppfylla stränga hygienkrav kan den exempelvis omfatta penetrantprov av alla svetsningar, vilket säkerställer att det inte finns varken svagheter eller orenheter i skarvarna.
Efter kontrollen färdigställs den sista dokumentation som levereras till dig tillsammans med produkten, för att du ska ha all den information du behöver.

STEG 6
KONTROLL

STEG 7
UPPFÖLJNING

Uppföljning – Feedback

Även om vi har 50 års erfarenhet och många nöjda kunder vill vi fortsätta att utveckla oss och bli ännu duktigare. Därför vill vi gärna få feedback från våra kunder när problemet är löst och processen är avslutad.
Om du har idéer eller feedback ska du utan tvekan kontakta oss, och du ska inte bli förvånad om vi kontaktar dig.

Korta kommandovägar ger flexibilitet

Även om den här processen verkar linjär så är det inte ovanligt att det tillkommer ändringar och justeringar under produktionsprocessen. Det kan exempelvis bero på att kraven gällande anslutningar, mätutrustning eller liknande förändras under projektets gång.

Därför har vi på LP Kolding valt att placera din projektledare i ett kontor bredvid produktionen. Det bidrar till en god intern kommunikation som gör det enkelt att komma med ändringar och frågor efter hand, vilket ger dig en flexibel produktion.

Redo för samarbete?

Vi tycker alltid att det är kul med nya kunder och samarbetspartners. Om du står inför en utmaning skulle det vara oss ett nöje att hjälpa dig att lösa den. Om du vill veta lite mer om oss är du välkommen att besöka våra anläggningar och vår produktion, träffa våra medarbetare och prata lite med våra projektledare innan vi inleder vårt samarbete.