lp-kolding-1140x640-24

Rostfria tankar för livsmedel var den första produkten som LP Kolding kunde erbjuda sina kunder, än idag är rostfria tankar en av våra huvudprodukter.

LP Kolding special-tillverkar rostfria tankar för alla ändamål och med stora möjligheter för anpassning under processen. I samarbete med dig fastställer vi hur tanken bör konstrueras och efterföljande går vi igenom de särskilda behov som tankens funktion måste uppfylla. Behövs det mätutrustning, rördragning eller applikationer?

Vi levererar exempelvis tankar för pulver, vätskor eller gaser och vi kan konstruera dem så att de är motståndskraftiga mot tryck och temperaturpåverkan.

Vi ger gärna goda råd om styrka, isolering och beklädnad av tanken, så att du får en tank som inte enbart lever upp till dina krav utan även är konstruerad så att den är funktionell och praktisk i vardagen.

Beroende på vilket behov du har och för vilket ändamål tanken ska användas, kan vi vägleda dig gällande kvalitet, utformning och design på tanken. Våra ingenjörer och konstruktörer har överblick över processen och alternativen, och kan därför vägleda dig genom hela processen som en yrkesmässig sparringpartner och rådgivare.

Rostfria tankar för livsmedel och farmaceutiska produkter

I samband med konstruktion och produktion av tankar till exempelvis livsmedel eller farmaceutiska produkter finns det särskilda krav och omständigheter som man måste ta hänsyn till under hela tillverkningen. Inte minst i förhållande till design som ska säkerställa att användningen och rengöringen av tanken kan uppfylla stränga hygieniska krav och regler.

Under produktionen finns det krav med hänsyn till löpande kvalitetskontroll, svetsningar av hög kvalitet samt en mycket fin ytbehandling för att det inte ska kunna finnas några dolda orenheter.

Innan tankar till livsmedel och farmaceutiska produkter lämnar vår produktion har de alltid testats för att säkerställa att de lever upp till gällande krav avseende ytfinish, hygienisk design samt funktion.

Dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning samt gällande EU-regler utfärdas av LP Kolding under hela tillverkningsprocessen, vilket innebär att LP Kolding även kan leverera PED-godkännande samt CE-märkning.

Kontakta oss om rostfria tankar

LP Kolding har under årens lopp levererat rostfria tankar till både Grönland och Rwanda, till spillvatten och sterila produktioner, till förvaring och processer – vi kan även hjälpa dig med de problemställningar du står med.