Har du någon gång funderat över varför du aldrig hittar ett regelrätt kryss i svetsningarna från LP Kolding? Följ med till produktionen och träffa,  som genomgått sin utbildning hos LP Kolding. Han har mer än 25 års erfarenhet med att svetsa och tillverka allt från enkla tankar till förvaring för komplicerade processanläggningar som ska kunna klara både värme-, köld- och tryckutveckling.

Svetsningen i sig utgör en allvarlig påverkan på det rostfria stålets yta,  därför ska svetsningen göras med hänsyn till de alternativ som finns för att svetsningen ska bli så stabil som möjligt.

Det handlar både om det material vi använder till själva skarven samt om temperaturer och om formen på svetsningen, säger han och fortsätter:

Det handlar om att säkerställa kvaliteten på varje enskild svetsning. När vi tillverkar stora höljen som skarvas av flera skivor/plåtar, måste vi svetsa dessa så noga att höljet efterföljande utan problem kan stå emot den belastning som det är avsett för. Om vi gör en skarv som resulterar i ett kryss – alltså inte bara ett T-kryss – så kommer det att finnas en svaghet i mitten av den kryss-skarven. Därför förskjuter vi de enskilda delarna en aning i förhållande till varandra, för att vi ska uppnå bästa möjliga kvalitet i skarvarna.

Det kan kanske se lite rörigt ut för ett otränat öga, men i sammanhanget har det stor betydelse.

Carsten Skøtt lägger dessutom stor vikt vid att svetsningarna generellt sett ser bra ut och är exakta.

Det kräver en lugn hand men det ger en skarv som efterföljande kan poleras till perfektion, vilket är särskilt viktigt när det gäller livsmedel och andra hygieniska produktioner där tankarna ska vara enkla att hålla rena.

När Carsten Skøtt är färdig med svetsningen av exempelvis en rostfri tank, slipas svetsningarna och innan leverans av den färdiga produkten får den en ytbehandling som motsvarar kundens specifikationer.