lp-1020x574-7

Nikodan är en maskinfabrik som levererar transportband och transportörssystem för både livsmedels-, specialvaru- och läkemedelsindustrin.

I samband med leverans av enorma transportörer eller transportbands-system för bearbetning av pulverprodukter som ska användas inom livsmedelsindustrin, har  Nikodan och LP Kolding samarbetat i tillverkningen av en inkapsling till systemen.

För att produktionen ska bevaras hygienisk måste transportören rengöras ofta och noggrant. I transportörssystemet från Nikodan rengörs transportbandet från alla håll och kanter med hjälp av 44 vattenmunstycken, sedan värms systemet upp för att påskynda torkningen.

Denna process är möjligt endast genom att kapsla in transportören 100 % i ett material som inte rostar när det utsätts för vatten, och som kan tåla stora temperatursvängningar utan att materialet går sönder. Detta löste vi genom att kapsla in transportören i en specialdesignad tank med inbyggda CIP-munstycken.

Denna lyckade lösning har inneburit att LP Kolding under de senaste åren har levererat ett flertal av den här typen av hygieniska och fullständigt täta transportörshus till Nikodan.

Ståltankarna är en del av den bärande konstruktionen

Samtidigt fungerar tankarna som en del av den bärande konstruktionen i den färdiga utrustningen. Därför har Nikodan och LP Kolding ett nära samarbete som baseras på att båda parter bidrar med idéer gällande design till systemet.

Nikodan eftersom de vet hur den 2,5 meter breda och 14 meter långa transportören ska fungera – LP Kolding eftersom som vi med vår expertis gällande material och tankar kan projektera och producera en tank som kapslar in processutrustningen med fokus på hygien och all dokumentation avseende materialval i plåtar och plattstål samt täthet i svetsningar, som är ett krav inom livsmedelsbranschen.

I vårt samarbete med LP Kolding har vi inte enbart dragit nytta och glädje av deras ytterst professionella kunnande inom produktion av tankar. Vi har även haft förmånen att erfara att de är enormt flexibla och att de bland annat under en mycket hektisk period kunde hjälpa oss att tillverka ramkonstruktioner till våra transportörssystem – ett uppdrag som de hoppade på utan att ha gjort något liknande förut. Det visar bara att de verkligen kan sina saker som hantverkare.

Chris Hansen, partner i Nikodan

Läs fler referenser:

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.