lp-kolding-1140x640-22

Med mer enn 50 års erfaring ved virksomheten Kemic Vandrens alt som er vert å vite om vannrensing. I dag bruker mange av Danmarks 2500 vannverk tanker i galvanisert eller malt stål, men fremover vil vannverkene tilpasse seg de høyere standardene som også gjelder for meierier. Det betyr at filtertanker i rustfritt stål blir aktuelle.

Tankene skal ikke bare oppbevare vannet. Det danske grunnvannet må renses for mangan og jern når det hentes opp fra bakken, før det kan bli til drikkevann for danske borgere. I den prosessen må vannet gjennom et rensefilter i en trykktank.

Kemic Vandrens har allerede tatt fremtidens standarder inn over seg, og tilbyr kundene sine rustfrie ståltankee til vannrensing. Rustfrie ståltanker som LP Kolding har vært med på å utvikle og produsere.

Direktør Henrik Laukesen har levert designet og rørutstyret til anlegget, men hadde behov for en kompetent partner til produksjonen av selve beholderne.

LP Kolding leverer et flott produkt. Og så kan de håndtere hele dokumentasjonen i PED, slik at jeg ikke trenger å bruke energi på det. LP Kolding er antagelig det beste firmaet i Danmark til å produsere perfekte rustfrie beholdere for oss.

Henrik Laukesen, direktør i Kemic Vandrens

Se flere referanser:

Kontakt oss også gjerne for å få høre hva vi kan gjøre for deg.