Sveising i rustfritt stål er et håndverk som det krever en viss erfaring og håndlag å utføre korrekt. I utgangspunktet er rustfritt stål et veldig stabilt materiale, men når det varmes opp til 1600 grader i forbindelse med sveising, så er det viktig, både av hensyn til egen sikkerhet og av hensyn til den endelige kvaliteten, at man vet hvordan man skal utføre sveisingen.

I tillegg er det viktig å velge et sveisemateriale som passer til det emnet som skal sveises. Dels er det forskjellige kvaliteter i rustfritt stål, og dels er det tiltenkte bruksområdet avgjørende for valget av sveisemateriale.

Når et rørsystem, en tank eller et prosessanlegg skal brukes til for eksempel næringsmiddelindustrien eller produksjon av farmasøytiske produkter, er det viktig at selve sveisesømmen blir helt nøyaktig, både for å sikre at tanken er helt tett, at poleringen og etterbehandlingen gir en helt glatt sveis som kan holdes ren, og for at det ikke kan skjule seg urenheter i selve sveisesømmen.

Du kan ikke stole på at du kan se porer og bindingsfeil i en sveisesøm med det blotte øyet, så derfor røntgenfotograferer vi sveisinger til trykkbærende utstyr før det færdige produktet forlader våre fasiliteter. Det gir våre kunder den garantien de trenger, før de installerer konstruksjonen i sin produksjon, sier Mogens Andersen, som er Salgs- og driftssjef hos LP Kolding.

Det er blant andre han som står har ansvar for å sikre at LP Kolding alltid leverer den kvaliteten og dokumentasjonen som kundene ønsker.

Det er menneskelig å feile, men det kan bli veldig dyrt hvis feilen ikke oppdages med det samme, så selv om jeg har veldig dyktige kolleger, og det er sjeldent vi finner feil, så er det en god og betryggende prosedyre for våre kunder, sier xx.

Røntgen er et krav til konstruksjoner som skal ha PED-godkjennelse, men det kan også utføres på andre kvaliteter, hvis det er ønske om det.

I tillegg til røntgen, blir tanker fra LP Kolding også penetranttestet og trykkprøvet for å sikre at det ikke er nuen utettheter.