”Samarbejdet har været en fornøjelse hele vejen igennem”

Ærø Vand A/S ejer blandt andet vandværket i Marstal, der er en del af øens forsyning af drikkevand. Som så mange andre vandværker her i landet, har vandværket i Marstal indtil nu haft store betonbassiner til opbevaring af drikkevandet. Men det ældste af vandværkets to bassiner begyndte at slå revner, og det var ikke holdbart at blive ved med at reparere på det gamle bassin fra 60’erne. Derfor besluttede Ærø Vand A/S at få en ny løsning med rustfri syrefaste tanke.

Vi sendte opgaven i udbud, og der var LP Kolding billigst, og det er vi rigtig glade for. Samarbejdet har været en fornøjelse hele vejen igennem. Der er ikke kommet en eneste ekstra-regning, de har været fleksible, tålmodige og tidsplanen er blevet overholdt hele vejen igennem. Deres tilgang til opgaven har sparet os for rigtig mange af de bekymringer, man ellers kan have på sådan et projekt, siger Jesper T. Andersen, direktør for Ærø Vand A/S.

En moderne og langtidsholdbar løsning

De tanke, som LP Kolding har leveret, er nu installeret i det gamle beton-anlæg, der nu bruges som hal til tankene. LP Kolding har designet tankene, så mange af de eksisterende installationer kunne genbruges, hvilket også har været med til at lave en god business case på opgaven. Hos LP Kolding har det været Søren Christensen, som har været ansvarlig for projektet.

På projekter som dette er det en klar fordel, at vi både designer, tegner og producerer på samme sted. Kommunikationsgangene er utroligt korte, og alene det at tegne løsningen detaljeret inden produktionen går i gang, gør det tydeligt, om der er detaljer ved rørføringen eller tilslutninger, som ikke er gennemtænkt ordentligt. Vi har også haft mulighed for at tænke på den efterfølgende drift af vandværket. Sådan noget som inspektionsgangene og det skueglas med belysning, vi har installeret, vil gøre det nemt for medarbejderne på vandværket at tage prøver og kontrollere kvaliteten, og det bliver kun vigtigere og vigtigere i disse år, fortæller Søren Christensen, som heller ikke lægger skjul på, at han har været meget glad for opgaven og samarbejdet med vandværket:

Projekter som disse, hvor vi har hele opgaven og dialogen, kan vi sikre kvaliteten hele vejen gennem processen. Her kan vi virkeligt bringe vores knowhow og kompetencer i spil. De opgaver må der for min skyld gerne komme mange flere af i fremtiden.

Udover at vi nu har en moderne og langtidsholdbar løsning, har vi også fået en løsning, der er mere fleksibel, hvilket passer godt til os, da vandforbruget på Ærø svinger meget med antallet af turister på øen. Når vores andet betonbassin på et tidspunkt skal udskiftes, så vil det være en fornøjelse, hvis vi kan arbejde sammen med LP Kolding igen, slutter Jesper T. Andersen.