I begyndelsen af marts kunne LP Kolding byde velkommen til vores nye salgs- og projektmedarbejder, Brian Vedsted.

Brian er oprindeligt uddannet rustfri klejnsmed. I 2008 videreuddannede han sig til produktionsteknolog, og sammenlagt har han allerede brugt halvdelen af sit liv i den rustfri branche. Det er heldigvis slet ikke nok. Selvom arbejdet med rustfri tanke på nogle områder er et nyt felt, så har han masser af erfaring at trække på, når han skal hjælpe kunderne med at gøre ideer konkrete og føre løsninger ud i livet.

“Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med kunderne. En af grundene til, at jeg søgte til LP Kolding, er, at jeg her får mulighed for at være med i hele processen fra den første kontakt med kunderne til leveringen af en færdig løsning. Jeg glæder mig til samarbejdet med kollegerne på værkstedet, og jeg håber, at min baggrund som klejnsmed kan være med til, at vi får en god fællesforståelse omkring projekterne” siger Brian Vedsted.

Brian har indtil for nylig været ansat som indkøber og planlægger i en amerikansk produktionsvirksomhed, hvilket har givet han et godt indblik i mulighederne med standardiserede arbejdsprocesser.

“Standarder skal indføres i en balance mellem at effektivisere, optimere og kvalitetssikre produktionen, uden det går ud over fleksibiliteten og det personlige engagement. Det skal give mening og værdi at arbejde med standarder, ellers bliver det bare til besvær og bureaukrati. Jeg håber og tror, at noget af den viden, jeg har med mig omkring standardisering kan gavne både LP Kolding og kunderne” siger Brian Vedsted, som også glæder sig over at komme til en organisation, der ikke er større, end at alle kender hinanden og man kan tale sammen om tingene.

“Det har været spændende og lærerigt at være en del af en amerikansk virksomhed med hundredvis af ansatte og placeringer i både USA og Danmark, men jeg trives bedre i nogle mindre sammenhænge, som der er her”

Når Brian ikke er på arbejde og i gang med at produktionsmodne kunders projekter, bruger han livet sammen med sin kone og to børn – og hvis muligheden byder sig, går han gerne på jagt.