28.000 liter skyr! Så meget kan der produceres i hver eneste produktion, når disse tanke bliver installeret hos Arla Foods i Hobro.

28.000 liter er nok lige i overkanten til et enkelt morgenmåltid, men det er til gengæld en meget passende portion, når Arla Foods i Hobro skal producere og levere skyr til supermarkeder og morgenborde over hele Danmark.

LP Kolding leverer tanke og røreværk til produktionen, men det er kun en del af hele produktionsanlægget. Derfor arbejder vi tæt sammen med andre leverandører, så Arla Foods får leveret en samlet funktionsløsning frem for flere forskellige dele hver for sig.

En anden fordel ved et tæt samarbejde mellem kunden og alle os leverandører er, at vi tidligt i processen får lov til at bringe vores viden og knowhow i spil i forhold til den færdige løsning. På den måde bliver alle dele optimeret.

Hygiejne er afgørende for kvaliteten

Skyr er et meget proteinholdigt produkt. Det giver nogle særlige ernæringsmæssige egenskaber, men de mange proteiner betyder også, at der stilles meget høje krav til hygiejnen.

Små rester af protein, som ikke bliver skyllet med ud, når anlægget renses, kan nemlig fungere som næring for svampe og bakterier, og med en produktion på 28.000 liter skyr i hvert anlæg, er det indlysende, at hver eneste produktion skal være fejlfri for at undgå spild af tid, penge og ressourcer.

Hos LP Kolding betyder det, at vi i designet af tanke og røreværk har haft fokus på at sikre, at der ikke er nogen ”blinde vinkler”, som ikke kan spules godt rene. Tankene har alle CIP – Cleaning In Place, og alle svejsninger bliver slebet helt glatte, så der ikke er nogen steder, hvor små rester kan gemme sig.

Meget forenklet sagt foregår produktionen ved, at man tager 34.000 liter skummet mælk og tilsætter bakteriekulturer i en mængde, som svarer til en tændstikæske. Blander hele det rundt i tanken, så bakterierne bliver fordelt. Herefter går syrningsprocessen i gang. Når skyren er syrnet tilstrækkeligt, startes rørværket op igen og sikrer at den såkaldte koagel brydes, og at hele indholdet bliver omrørt til en homogen masse.Herefter skal det overskydende vand tages fra.Dette gøres i et ultrafiltreringsanlæg-UF-anlæg – hvor skyren opkoncentreres .Den færdige skyr  ledes nu over i  buffertanke, som kan rumme de 28.000 liter skyr, der er bliver tilbage. På dette tidspunkt er produktet gået fra en meget flydende konsistens til den faste, cremede konsistens, som du kender fra det færdige produkt. Den faste konsistens, som skal røres i nogle andre tanke, stiller helt andre krav til rørværket end skummetmælken. Rørværket skal røre massen godt igennem, så den er helt ensartet, inden den rammer dit morgenbord – til det har vi designet en UZ-profil. Velbekomme!