Velkommen til LP Kolding Pharma

Hos LP Kolding har vi i flere år leveret rustfrit produktionsudstyr og tanke til pharmaindustrien. I forbindelse med at vi har overtaget en del af produktionen efter det tidligere Dansk Rustfri, har vi nu fået mulighed for at oprette en afdeling med særligt fokus på netop dette produktionsområde.

Det dedikerede fokus skal være med til at sikre fortsat udvikling af kompetencer og høj kvalitet til kunderne i dette forretningsområde, så vi bliver en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for hele industrien.

”Capacity og capability”. Det er nøgleordene på moderne dansk i den forretningsstrategi, som LP Kolding har fulgt de senere år, og som nu også er grunden til, at vi kan dedikere en hel afdeling til at have fokus på leveringen af rustfrit produktionsudstyr til pharma-industrien.

Generelt er der inden for pharmaindustrien et tårnhøjt fokus på dokumentation og kvalitetskontrol, som skal kombineres med de håndværksmæssige kompetencer til at producere tankene. Hos LP Kolding har vi gennem lang tid fokuseret på at kunne levere specialfremstillede tanke, units og procesudstyr til kunder med særlige behov, hvilket har ført til en stigende efterspørgsel. Derfor var vi hurtige til at takke ja til at overtage en den del af virksomheden Dansk Rustfri, da vi fik mulighed for det – det gav os en oplagt mulighed for at udvide vores kapacitet tilsvarende med de kompetencer og know how, vi har bygget op. Allerede her et par måneder efter overtagelsen har vi leveret de første dele af en større ordre til en stor, international medicinal virksomhed.

Kunden er glad og tilfreds, og det er for os et bevis på, at vi har truffet den rigtige beslutning, siger vores direktør Mogens Feld-Andreasen, som sammen med overtagelsen af produktionen også lavede en aftale med de 10 medarbejdere, som var ansat i afdelingen om, at de fulgte med over til LP Kolding.

Pharma-kunderne i det tidligere Dansk Rustfri har dog næppe mærket meget til ændringerne, for kvalitetsstyringen, dokumentationen, produktionens placering og medarbejderne er præcis de samme som tidligere.

Men internt kan vi mærke, at vi har fået tilført nogle ekstra ressourcer, ligesom vi kan supplere hinanden med viden og know how. Med denne nye afdeling er vi endnu bedre rustet til at varetage store ordrer, hvor der er behov for særlige kompetencer. Det er vigtigt på et marked, som konsoliderer sig i færre og større enheder, siger Mogens Feld-Andreasen.