Den største ordre i 56 år!

I dette forår har vi modtaget den største ordre i LP Koldings historie.

20 trykfiltre i rustfri stål på hver især 38 m3 til rensning af drikkevand skal leveres til Værket ved Søndersø på Sjælland. Udover at det i sig selv er glædeligt at modtage en stor ordre, så er det også en opgave, hvor vi ved, at vi kan give kunden den absolut bedste løsning på markedet på baggrund af vores kompetencer, viden og knowhow gennem hele processen fra udvikling til levering.

Da hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, som blandt andet ejer Værket ved Søndersø, valgte LP Kolding som leverandør, var det dels på baggrund af vores leveringer af lignende filtre til andre vandværker, og dels fordi vi tidligt i processen var i stand til at bidrage positivt til udviklingen af den rette løsning.

Rustfri stål findes i mange kvaliteter, og vi ved, at materialevalget er afgørende for både holdbarhed og en minimering af vedligeholdelsen. De betragtninger er vigtige for mange i dag, men er helt afgørende i en branche, som lovgivningsmæssigt er underlagt lange afskrivninger på nyanskaffelser – og sådan er det for mange forsyningsselskaber. Derfor bliver filtrene blandt andet leveret med blødgøringskolonner, som forhindrer, at filtrene kalker til.

Hertil kommer et stigende fokus på kvalitetssikring og hygiejne, som ikke mindst vores forsyning af drikkevand møder. Derfor er det vigtigt, at løsningen kan fungere som en del af et lukket system, således, at hygiejne og bakterievækst kan kontrolleres optimalt.

Samlet set var HOFOR derfor interesseret i en samarbejdspartner, som ikke alene kunne producere de rustfri stålfiltrer, men som også havde stærke kompetencer inden for engineering, kvalitetssikring og erfaringer fra lignende opgaver. I det hele taget stillede HOFOR alle de krav, som vi stiller til os selv hver eneste dag, og derfor er vi ikke alene glade for ordren – vi er også glade for at få bekræftet vores egen strategi og holdning til et godt håndværk.

___