Efter 100 dage i stillingen som projektchef hos LP Kolding er Nicolai Andreasens konklusion klar:

”Faglighed og godt håndværk er LP Koldings stærkeste kort”.

Nicolai Andreasen har nu været i stillingen som projektchef i 100 dage. Inden for ledelse er der mange, som har et særligt fokus på de første 100 dage. Ofte er det nye medarbejdere, som tydeligst ser både styrker og svagheder. Vi har derfor spurgt vores nye projektchef, hvordan han oplever LP Kolding efter de første 100 dage, og hvor han især vil gøre sin indflydelse gældende fremover.

– Først og fremmest har jeg fået øjnene op for, hvor meget det betyder for en produktionsvirksomhed som LP Kolding, at vi har dygtige håndværkere og dedikerede medarbejdere. Lidt groft sagt kan hvem som helst anskaffe sig de samme maskiner og faciliteter, men vores dygtige medarbejdere er svære at kopiere. Værdien i en virksomhed som LP Kolding bliver skabt i en kombination af, at vi har de rette medarbejdere, at vi sørger for, at det rette udstyr er til rådighed, og at vi formår at tiltrække de rette kunder, siger Nicolai Andreasen.

Kulturen og værdierne skal bevares, mens forretningsgangene optimeres

I takt med at kravene til kvalitetssikring og sporing stiger inden for mange brancher, og LP Kolding samtidig tilbyder kunderne stadigt mere specialiserede og komplekse løsninger, stiger behovet for kommunikation, koordinering og projektledelse tilsvarende.

– En af de ting, der kendetegner kulturen hos LP Kolding, er helt klart evnen til at være løsningsorienteret og pragmatisk, når der opstår udfordringer, ligesom der generelt er en meget hjælpsom ånd. Vi bakker hinanden op, fortæller Nicolai Andreasen.

Han nævner som eksempel, at hvis et team er kommet bagud på en opgave, så træder kollegerne ofte til men en hjælpende hånd, inden ledelsen når at spørge, om der er nogle, som har mulighed for at hjælpe.

– I mange år har den kultur levet naturligt mellem medarbejderne. I takt med, at LP Kolding vokser, og vi nu er fordelt på flere værksteder og to forskellige adresser, skal vi være opmærksomme på at understøtte den, så vi også fremover har den gode ånd. Vi skal fastholde arbejdsglæden, sammenholdet og fleksibiliteten, samtidig med at vi får nogle arbejdsgange, der understøtter den nødvendige kvalitet og dokumentation, siger Nicolai Andreasen.

Ét af hans første tiltag har derfor været at indføre 1:1-samtaler mellem alle ledere og medarbejdere. Koordinering er et andet fokuspunkt, han allerede nu har identificeret.