Kvalitetssikring og dokumentation optager mange af vores kunder, og vi udfører derfor jævnligt kvalitetssikring på vores arbejde for at sikre, at kundernes opgaver lever op til de krav og beskrivelser, vi er blevet enige om fra begyndelsen. Vi foretager eksempelvis tryktests, får taget røntgenbilleder af svejsninger og kontrolmåler på dimensionerne.

– Sammen med kunderne aftaler LP Koldings sælgere og projektledere, hvor store afvigelser, der er acceptable i forhold til en opgave og den endelige anvendelse. I nogle sammenhænge betyder det ikke så meget, om der er et mål, som varierer med et par millimeter, mens det i andre sammenhænge er helt uacceptabelt med en tolerance på bare en enkelt millimeter, fortæller Susanne, der er kvalitetskoordinator hos LP Kolding. Hun foretager ikke selv kontrolmålinger af de forskellige opgaver, men til gengæld sikrer hun, at medarbejderne hos Kolding har de bedste forudsætninger for at måle korrekt.

– Det er ikke nok at måle – vi skal også vide, at det, vi måler med, er nøjagtigt og kalibreret.

For at sikre, at målingerne er rigtige, har hun fået monteret et system til kontrollering af måleudstyret.

– I hver produktionshal har vi hængt en master op, der er kontrolleret og certificeret af en virksomhed, som har specialiseret sig i at opmåle og kalibrere måleudstyr. Her kan alle medarbejdere løbende kontrollere, at deres måleudstyr måler korrekt, fortæller Susanne, som her er fotograferet på et morgenmøde, hvor hun fortæller om, hvordan systemet skal anvendes.

– Udover at vores smede og andre kolleger i produktionen nemt selv kan kontrollere, om deres måleudstyr er i orden, har vi også lavet et system, så det er nemt for den enkelte medarbejder at huske, hvornår de sidst tjekkede det, udstyr de måler med. Som minimum kontrollerer vi vores målebånd, vinkler og lignende måleudstyr hver måned, mens vores master bliver kontrolleret hver tredje år, fortæller Susanne om systemet.

Der er er også meget andet måleudstyr, som vi får kontrolleret med faste intervaller. Alt måleudstyr får en farvekode eller bliver på anden vis markeret, så det er nemt for den enkelte medarbejder at opdage, om det udstyr, de måler med, er kontrolleret, eller om det er tid til det.

Så det er sådan, LP Kolding kontrollerer sit måleudstyr.

Kalibreringen og de løbende kontroller sikrer, at de kvalitetsstandarder, vi aftaler med vores kunder også, bliver mødt i produktionen.