Kvalitetssikring, kædeansvar og sporbarhed er begreber, som til stadighed fylder mere og mere i LP Koldings samarbejde med kunderne. Derfor besluttede vores ledelse for et par år siden, at tiden var moden til, at LP Kolding blev ISO 9001-certificeret, så vi kan dokumentere, at vores kvalitetsledelse og projekthåndtering lever op til de højeste standarder og krav.

“Udover at certificeringen af vores kvalitetsledelse bliver efterspurgt af flere af vores kunder, så understøtter den også LP Koldings fokus på kvalitet i både design og udvikling, så på den måde havde vi et godt udgangspunkt, da vi gik i gang med arbejdet, men det har alligevel været en interessant og lærerig proces,” siger fabrikschef, Brian Julius.

Den proces er godt i gang, og LP Kolding er nu pre-auditeret.

“Forud for besøget af auditøren ligger en lang proces, hvor vi har kortlagt og beskrevet vores arbejdsgange, ligesom vi har set flere af vores processer igennem med henblik på at optimere, hvor det gav mening. Det har været en spændende og lærerig proces. Nærmest alle medarbejdere har været involveret i et eller andet omfang,” siger Brian Julius, der sammen med LP Koldings interne kvalitetskoordinator har ISO-certificeringen som ét af sine særlige ansvarsområder.

“Vi har gjort os meget umage med vores indledende arbejde, og det høster vi frugterne af nu. Besøget af auditøren bekræftede os i, at vi har fået skabt et rigtig godt fundament for den fremtidige certificering. Selvom vi på ingen måde er et sted, hvor vi skal hvile på laurbærrene, så synes jeg godt, at vi kan tillade os at være tilfredse og stolte af vores indsats ind til nu,” siger Brian Julius.

Den næste fase i certificeringen drejer sig om, at vi nu skal dokumentere, at LP Kolding arbejder i overensstemmelse med de beskrevne principper.

“Vi er dermed godt i gang med den afsluttende fase, inden vi kan bryste os af den endelige ISO 9001-certificering i kvalitetsledelse. Den endelige certificering ventes i løbet af vinteren, hvilket er helt efter planen,” slutter Brian Julius.